Bộ chuyển đổi áp suất EDS601

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất EDS601

Bộ chuyển đổi áp suất là thiết bị điện tử chuyển đổi tín hiệu áp suất sang tín hiệu điện, thường được dùng để đo áp suất hoặc dùng trong các ứng dụng có liên quan đến áp suất. Nguyên lý hoạt động của bộ chuyển đổi áp suất cũng gần giống như các loại cảm biến là cần nguồn tác động (nguồn áp suất, nguồn nhiệt,… nguồn cần đo của cảm biến loại đó) tác động lên cảm biến, cảm biến đưa giá trị về vi xử lý, vi xử lý tín hiệu rồi đưa tín hiệu ra.

Model: EDS601-016-000
EDS601-040-000
EDS601-100-000
EDS601-250-000
EDS601-400-000
EDS601-600-000

 Bộ chuyển đổi áp suất EDS601

Bộ chuyển đổi áp suất EDS601

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát