Bộ chuyển đổi áp suất HART, HART 4-20 mA

Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi áp suất HART, HART 4-20 mA

Bộ chuyển đổi áp suất HART, HART 4-20 mA

Bộ chuyển đổi áp suất HART, HART 4-20 mA

Bộ chuyển đổi áp suất HART, HART 4-20 mA

Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA
Nguồn cấp: 10,5 – 42,4 VDC
Áp suất chịu được lớn nhất: 0,062 Mpa
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát