Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất ECA440A

Thông số kỹ thuật của bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất ECA440A

Model: ECA440A
Dải đo: theo yêu cầu của khách hàng.
Sai số: 0.25%,0.5%
Độ chính xác:±0.2%,0.5%
Tín hiệu ra: 4~20mA / HART
Nguồn cung cấp: 24VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất ECA430A

Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất ECA440A