Bộ hiển thị số AI-501

Bộ hiển thị số AI-501 sử dụng để hiển thị dữ liệu từ các thiết bị khác như : cảm biến, bộ đếm…

Mã sản phẩm: AI-501
Bảo hành: 12 tháng
Giá : Liên hệ

Bộ hiển thị số AI-501 sử dụng để hiển thị dữ liệu từ các thiết bị khác như : cảm biến, bộ đếm…
Thông số kĩ thuật :

Cấp chính xác5
Điện áp  : 220 (V)
Hiển thị 2
Tần số2 (Hz)
Dòng điện cực đại : 2 (A)
bo-hien-thi-so-ai-501
Bộ hiển thị số AI-501
Các model khác
AI-302M AI-702MAJ5L2L2
AI-518DL1L1 AI-704MAJ5L4L4
AI-509D2K5L5 AI-706MAJ2J5L5LS
AI-501TF0L2V24 AI-708GL2
AI-708PAK2K1L2 AI-708PFI5GL5L5S4
AI-708DK3L1 AI-708PAI5GL5L5S4
AI-508DL2L1 AI-708CK3L2L2
AI-708PAK3L2 AI-508D2
AI-509AK3L1 AI-508EL2
AI-508BK1L1 AI-808PAG
AI-518BK1L1 AI-508D2
AI-508AK3L1 AI-701FI7S
AI-518CK1L1 AI-701FI8S
AI-518CK3L1 AI-520CL2
AI-508AL4 AI-808CX3
AI-508D2L4 AI-519CL2L2
AI-508AL1 AI-808HB2024
AI-508D2L1 AI-518DGS
AI-501D2 AI-702MAJ5L2L2
AI-808B14L5 AI-704MAJ5L4L4
AI-485G AI-706MAJ2J5L5LS
AI-518TL2S AI-708GL2
AI-708FL4 AI-708PFI5GL5L5S4
AI-508AGL2L2 AI-708PAI5GL5L5S4
AI-508DGL2L2 AI-708CK3L2L2
AI-508AL1L2L2 AI-508D2
AI-508DL1L2L2 AI-508EL2
AI-518PEK3 AI-808PAG
AI-708PAK3L1 AI-508D2
AI-508AL1L1 AI-701FI7S
AI-3013M AI-701FI8S
AI-508BK3L1 AI-520CL2
AI-708DX3L2L2 AI-808CX3
AI-208D2G AI-519CL2L2
AI-509D2L4L2 AI-518DL1L1
AI-518PAGL1 AI-302M
AI-808PAL2L2 AI-509D2K5L5
AI-808AX3L1L124VDC AI-501TF0L2V24
AI-518DK5 AI-708PAK2K1L2
AI-518DK6 AI-708DK3L1
AI-708DK6 AI-508DL2L1
AI-708DK5 AI-708PAK3L2
AI-708EGL2L2 AI-509AK3L1
AI-708EL4L2L2 AI-508BK1L1
AI-JK6 AI-518BK1L1
AI-708DNL2L4 AI-508AK3L1
AI-708AX3L1X5 AI-518CK1L1
AI-708AX3L2X5 AI-518CK3L1
AI-518D2G AI-508AL4
AI-808BK2K1 AI-508D2L4
AI-208D2GL1 AI-508AL1
AI-518FL1L5S4U5 AI-508D2L1
AI-518ASL2 AI-501D2
AI-518D2L2 AI-808B14L5
AI-518D2L4 AI-485G
AI-518DG2 AI-518TL2S
AI-208D2G AI-708FL4
AI-518DL2S AI-508AGL2L2
AI-808HB2024 AI-508DGL2L2
AI-518DGS AI-508AL1L2L2
AI-708PAK3L1 AI-508DL1L2L2
AI-508AL1L1 AI-518PEK3
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.