Cảm biến áp suất EDS510

Cảm biến áp suất EDS510

Thông số kỹ thuật:
Model: EDS510-016-1-000
Dải đo : 16 đến 600 bar
Tín hiệu đầu ra: Transitor 1.2 A.
EDS510-016-1-000
EDS510-060-1-000
EDS510-100-1-000
EDS510-250-1-000
EDS510-400-1-000
EDS510-600-1-000
EDS510-016-1-013
EDS510-060-1-013
EDS510-100-1-013
EDS510-250-1-013
EDS510-400-1-013
EDS510-600-1-013

Cảm biến áp suất EDS510

Cảm biến áp suất EDS510

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát