Cảm biến áp suất HDA4700

Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất HDA4700

Model: HDA4744-A-006-000

Loạt đầu dò áp lực HDA4744 được trang bị với một tế bào rất chính xác và mạnh mẽ cảm biến với một màng mỏng DMS trên một màng thép không gỉ. 4 … 20 mA hoặc 0 … tín hiệu đầu ra 10V cho phép kết nối tới tất cả các thiết bị đo lường và kiểm soát của HYDAC điện GmbH và liên kết với các hệ thống đánh giá thương mại có sẵn Sai số : 0.5 %
Dải đo : 16 đến 600bar
Tín hiệu đầu ra: 4 ~ 20mA
HDA4744-A-006-000
HDA4744-A-016-000
HDA4744-A-060-000
HDA4744-A-100-000
HDA4744-A-250-000
HDA4744-A-400-000
HDA4744-A-600-000
HDA4744-B-006-000
HDA4744-B-016-000
HDA4744-B-060-000
HDA4744-B-100-000
HDA4744-B-250-000
HDA4744-B-400-000
HDA4744-B-600-000
HDA4745-A-006-000
HDA4745-A-016-000
HDA4745-A-060-000
HDA4745-A-100-000
HDA4745-A-250-000
HDA4745-A-400-000
HDA4745-A-600-000
HDA4745-B-006-000
HDA4745-B-016-000
HDA4745-B-060-000
HDA4745-B-100-000
HDA4745-B-250-000
HDA4745-B-400-000
HDA4745-B-600-000

Cảm biến áp suất HDA4700

Cảm biến áp suất HDA4700

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát