Can nhiệt WRM

Can nhiệt WRM sử dụng trong thiết bị đo nhiệt độ nồi hơi…

Mã sản phẩm: WRM
Giá : Liên hệ

Can nhiệt WRM sử dụng trong thiết bị đo nhiệt độ nồi hơi….

can-nhiet-wrc
Can nhiệt WRM

Thông số kĩ thuật
Model Loại Dải đo Thời gian hồi đáp Chất liệu bảo vệ Kích thước
(◦ C) (mm)
d L
WRM – 620 N 0 ~ 800 < 90S 1Cr18Ni9Ti ǿ 16 300×150
WRM2 – 620 0 ~ 1000 0Cr25Ni20
WRM – 620G 0 ~ 800 < 24S 1Cr18Ni9Ti 350×200
WRM2 – 620G 0 ~ 1000 0Cr25Ni20
WRN – 620 K 0 ~ 800 < 90S 1Cr18Ni9Ti 400×250
WRN2 – 620 0 ~ 1000 0Cr25Ni20
WRN – 620G 0 ~ 800 < 24S 1Cr18Ni9Ti 450×300
WRN2 – 620G 0 ~ 1000 0Cr25Ni20
WRE – 620 E 0 ~ 700 < 90S 1Cr18Ni9Ti 500×350
WRE2 – 620
WRE – 620G < 24S 550×400
WRE2 – 620G
WRC – 620 T 0 ~ 350 < 90S 1Cr18Ni9Ti 650×500
WRC2 – 620
WRC – 620G < 24S
WRC2 – 630G
WRF – 620 J 0 ~ 600 < 90S 1Cr18Ni9Ti
WRF2 – 620
WRF – 630G < 24S
WRF2 – 620G
WRM – 630 N < 120S 1Cr18Ni9Ti ǿ 20
WRM2 – 630 0 ~ 800 0Cr25Ni20
WRM – 630G 0 ~ 1000 < 24S 1Cr18Ni9Ti
WRM2 – 630G 0 ~ 800 0Cr25Ni20
WRN – 630 K 0 ~ 1000 < 120S 1Cr18Ni9Ti
WRN2 – 630 0 ~/ 800 0Cr25Ni20
WRN – 630G 0 ~ 1000 < 24S 1Cr18Ni9Ti
WRN2 – 630G 0 ~ 800 0Cr25Ni20
WRE – 630 E 0 ~ 1000 < 120S 1Cr18Ni9Ti
WRE2 – 630
WRE – 630G 0 ~ 700 < 24S
WRE2 – 630G
WRC – 630 T 0 ~ 350 < 120S 1Cr18Ni9Ti
WRC2 – 630
WRC – 630G < 24S
WRC2 – 630G
WRF – 630 J 0 ~ 600 < 120S 1Cr18Ni9Ti
WRF2 – 630
WRF – 630G < 24S
WRF2 – 630G

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.