Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly tín hiệu SKGL

skgl

Bộ cách ly tín hiệu SKGL cho phép đo chính xác của các thiết bị tín hiệu. Các đầu vào và đầu ra cách ly hoàn toàn cô lập, can thiệp, và đầu vào và đầu ra lựa chọn phạm vi rộng, độ chính xác cao, không cần nguồn điện, bảo trì dễ dàng. Mã […]