Bộ chuyển đổi áp suất

Bộ chuyển đổi áp suất PSP

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất PSP Model: PSP Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 6 (2) A Nhiệt độ: -30 đến 140 độ CC Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN43650 Tần số hoạt động: 120 / min Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng […]

Bộ chuyển đổi áp suất PSM

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất PSM Model: PSM Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 6 (2) A Nhiệt độ: -30 đến 140 độ CC Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN43650 Tần số hoạt động: 120 / min Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng […]

Bộ chuyển đổi áp suất PSK

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất PSK Model: PSK Dải đo: 0,5 – 350 bar Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 3 (2) A Nhiệt độ: -30 ~ 60 độ C Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN40050 Tần số hoạt động: 100 lần/ phút. […]

Bộ chuyển đổi áp suất PPL

Bộ chuyển đổi áp suất PPL Thông số kỹ thuật: Model: PPL Dải đo: 0,5 – 350 bar Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 3 (2) A Nhiệt độ: -30 ~ 60 độ C Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN40050 Tần số hoạt động: 100 lần/ phút. […]

Bộ chuyển đổi áp suất PPC

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất PPC Model: PPC Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 6 (2) A Nhiệt độ: -30 đến 140 độ CC Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN43650 Tần số hoạt động: 120 / min Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng […]

Bộ chuyển đổi áp suất PMC

Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi áp suất PMC Model: PMC Điện áp tối đa: 250V Điện áp làm việc: 220V Dòng điện: 6 (2) A Nhiệt độ: -30 đến 140 độ CC Cấp bảo vệ: IP65 Kết nối điện: DIN43650 Tần số hoạt động: 120 / min Tuổi thọ: 1 triệu lần đóng […]