Bộ khuếch đại tín hiệu

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1003

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso1003_1

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1003 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO1003 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1003 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ rộng băng thông: 20KHz (-3dB). […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1005

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-1001

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1005 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO1005 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1005 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ rộng băng thông: 20KHz (-3dB). […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1002

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-1002

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1002 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO1002 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1002 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Tín hiệu vào : 0-5V. Trở […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1001

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-1001

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1001 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO1001 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO1001 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác cao: 0.1, 0.2, […]

Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F

din-1x1-iso-u-a-pf

Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: DIN-1x1ISO-U-A-P-F Bảo hành: 12 tháng Giá: Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác : 0.1/0.2/0.5. […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-a4-p2-o2

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-U1-P1-O Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác: 0,1, 0,2, 0,5 […]