Bộ truyền tín hiệu

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS485, kết nối sao. Thông số kĩ thuật : Số lượng chân : […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-1

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-RS485-1 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS485. […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2222

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2222 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-G2222 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2222 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ GE, […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2221

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2221 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-G2221 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-G2221 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ GE. […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2222

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2222 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-S2222 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2222 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ S908 […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2221

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2221 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-S2221 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-S2221 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ S908 […]