Khớp nối

Khớp nối trục quay HS XF series

khoi-noi-thuy-luc-victor-hs-xf

Khớp nối trục quay HS XF series sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất… Mã sản phẩm: HS-XF Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm . Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ . Áp lực ≤ 1.0MPa. Khớp nối trục quay […]

Khớp nối trục quay HS X series

khoi-noi-thuy-luc-victor-hs-g

Khớp nối trục quay HS X sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất… Mã sản phẩm: HS-X Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm . Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ . Áp lực ≤ 1.0MPa. Khớp nối trục quay HS […]

Khớp nối trục quay HS G series

khoi-noi-thuy-luc-victor-hs-g

Khớp nối trục quay HS G sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất… Mã sản phẩm: HS-G Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm . Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ . Áp lực ≤ 1.0MPa. Khớp nối trục quay HS […]

Khớp nối trục quay HD F

khoi-ngoi-thuy-luc-victor-hd-f

Khớp nốp trục quay HD F sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất… Mã sản phẩm: HD-F Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm . Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ . Áp lực ≤ 1.0MPa. Khớp nối trục quay HD […]

Khớp nối trục quay HD series

khoi-noi-thuy-luc-victor-hd

Khớp nối trục quay HD sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất… Mã sản phẩm: HD Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm . Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ . Áp lực ≤ 1.0MPa. Khớp nối trục quay HD. Thông […]

Khớp nối trục quay HS GF series

khoi-noi-truc-quay-victor

Khớp nối trục quay HS GF sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền tải, dây truyền sản xuất.. Mã sản phẩm: HS-GF Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Thông số Tốc độ: n ≤ 1000rpm Nhiệt độ: t ≤ 100 ℃ Áp lực: ≤ 1.0MPa Khớp nối trục quay HS GF. […]