Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị dữ liệu 8 kênh SK-40G

sk40g

Màn hình hiển thị dữ liệu 8 kênh SK-40G với các cảm biến khác nhau, các máy phát sử dụng kết hợp, có thể đồng thời hiển thị đa kênh nhiệt độ, áp suất, mức, lưu lượng, trọng lượng và các thông số khác của quá trình đo lường công nghiệp, màn hình, điều khiển […]

Màn hình hiển thị dữ liệu 8 kênh SK-408

sk408

Màn hình hiển thị dữ liệu 8 kênh SK-408 với các cảm biến khác nhau, các máy phát sử dụng kết hợp, có thể đồng thời 8 kênh nhiệt độ, áp suất, mức, lưu lượng, trọng lượng và các thông số khác về đo lường công nghiệp quá trình, màn hình, điều khiển báo động, […]

Màn hình hiển thị dữ liệu SK-402

sk402

Màn hình hiển thị dữ liệu SK-402 kênh đôi hiển thị thông minh với các cảm biến khác nhau, các máy phát sử dụng kết hợp, có thể đồng thời nhiệt độ hai chiều, áp suất, mức, lưu lượng, trọng lượng và các thông số khác về đo lường công nghiệp quá trình, màn hình, […]