Main điều khiển DCS XP313

Main điều khiển DCS XP313

Để biết thông số kỹ thuật xi vui lòng liên hệ.
Sản phẩm cùng loại: X-300XP JX-300X ECS100,XP239-DP, XP211,XP233, XP243, XP243X,XP244,XP248 XP313、XP314、XP316、XP322、XP331,XP334,XP335,XP362B、XP363B、SP313、SP314、 SP316、SP322、SP362、SP363、FW243X,FW351、FW352B、FW353、FW372B,FW372H、FW366、 FW367

 xp243x-supcon