Màn hình hiển thị XMZ series

Màn hình hiển thị XMZ sử dụng trong các dây truyên sản xuất, hệ thống điều khiển tự động hóa…

Mã sản phẩm: XMZ
Bảo hành: 12 tháng
Giá : Liên hệ

Màn hình hiển thị XMZ sử dụng trong các dây truyên sản xuất, hệ thống điều khiển tự động hóa…
man-hinh-hien-thi-xmz-101-2
Màn hình hiển thị XMZ.
Thông số kĩ thuật
Model Tín hiệu hỗ trợ Tính năng bổ sung
XMZ-101 Lớp cặp nhiệt điện Không
XMZ-102 Lớp chịu nhiệt
XMZ-103 phát mV
XMZ-104 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMZ-105  loại máy phát
XMT-101 Lớp cặp nhiệt điện Hai phần điều chỉnh hoặc hạn chế báo động
XMT-102 Lớp chịu nhiệt
XMT-103 phát mV
XMT-104 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-105 loại máy phát
XMT-111 Lớp cặp nhiệt điện Điều chỉnh biên độ hẹp
XMT-112 Lớp chịu nhiệt
XMT-113 phát mV
XMT-114 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-115  loại máy phát
XMT-121 Lớp cặp nhiệt điện Ba băng thông rộng để điều chỉnh báo giới hạn trên và dưới
XMT-122 Lớp chịu nhiệt
XMT-123 phát mV
XMT-124 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-125  loại máy phát
XMT-131 Lớp cặp nhiệt điện Tỷ lệ điều chỉnh thời gian
XMT-132 Lớp chịu nhiệt
XMT-133 phát mV Băng tỷ lệ: điều chỉnh 2-30%
XMT-134 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-135 loại máy phát Chuyển đổi chu kỳ: 30 ± 10S
XMT-141 Lớp cặp nhiệt điện Hai bộ điều chỉnh PID
XMT-142 Lớp chịu nhiệt
XMT-143 phát mV
XMT-144 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-145  loại máy phát
XMT-151 Lớp cặp nhiệt điện Thời gian kiểm soát tỷ lệ thuận với phía trên hoặc thấp hơn giới hạn báo động
XMT-152 Lớp chịu nhiệt
XMT-153 phát mV
XMT-154 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-155  loại máy phát
XMT-161 Lớp cặp nhiệt điện Liên tục điều khiển PID với trên hoặc thấp hơn giới hạn báo động
XMT-162 Lớp chịu nhiệt
XMT-163 phát mV
XMT-164 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-165 loại máy phát
XMT-171 Lớp cặp nhiệt điện
XMT-172 Lớp chịu nhiệt
XMT-173 phát mV
XMT-174 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-175  loại máy phát
XMT-191 Lớp cặp nhiệt điện 0 ~ 10mA hoặc 4 ~ 20mA điều chỉnh PID liên tục
XMT-192 Lớp chịu nhiệt
XMT-193 phát mV
XMT-194 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-195  loại máy phát
XMZ-201 Lớp cặp nhiệt điện Với 0 ~ 10mA hoặc 4 ~ 20mA
XMZ-202 Lớp chịu nhiệt
XMZ-203 phát mV
XMZ-204 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMZ-205 loại máy phát
XMT-201 Lớp cặp nhiệt điện
XMT-202 Lớp chịu nhiệt
XMT-203 phát mV
XMT-204 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-205 loại máy phát
XMT-211
XMT-212 Lớp chịu nhiệt
XMT-213 phát mV
XMT-214 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-215 loại máy phát
XMT-221
XMT-222 Lớp chịu nhiệt
XMT-223 phát mV
XMT-224 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-225 loại máy phát
XMT-231 Lớp cặp nhiệt điện 0 ~ 10mA hoặc 4 ~ 20mA với thời gian
XMT-232 Lớp chịu nhiệt
XMT-233 phát mV Kiểm soát tỷ lệ thuận
XMT-234 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-235 loại máy phát
XMT-241 Lớp cặp nhiệt điện 0 ~ 10mA hoặc 4 ~ 20mA, với hai
XMT-242 Lớp chịu nhiệt
XMT-243 phát mV Điều chỉnh PID
XMT-244 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-245 loại máy phát
XMT-291 Lớp cặp nhiệt điện
XMT-292 Lớp chịu nhiệt
XMT-293 phát mV
XMT-294 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMZ-395 loại máy phát
XMT-305 Lớp cặp nhiệt điện Với sản lượng điện của 24V.
XMT-305 Lớp chịu nhiệt
XMT-315 phát mV Với máy phát hai dây.
XMT-325 Máy đo áp suất từ ​​xa
XMT-335  loại máy phát
XMT-345 Hai bộ điều chỉnh PID
XMT-355 Hiện tỷ lệ giới hạn báo động băng
XMT-365 PID liên tục với giới hạn báo động Với nguồn cung cấp điện 24V.
XMT-375 PID vị trí với giới hạn báo động
XMT-395 Điều chỉnh PID liên tục Với máy phát hai dây.
XMT-405 Màn hình hiển thị đơn
XMT-405 Hai điều chỉnh
XMT-415 Ba điều chỉnh biên độ hẹp Với nguồn cung cấp điện 24V. Đầu ra với truyền hai dây
XMT-425 Ba quy định băng thông rộng
XMT-435 Thời gian điều chỉnh tỷ lệ Với 0 ~ 10mA hoặc 4 ~ 20mA.
XMT-445 Hai bộ điều chỉnh PID Với công suất đầu ra 24V
XMT-455 Hiện tỷ lệ giới hạn báo động băng
XMT-465 PID liên tục với giới hạn báo động Với máy phát hai dây.
XMT-475 Bit PID mang lại báo động
XMT-495 Điều chỉnh PID liên tục

Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.