Phanh thủy lực cho máy phát WZD

Thông số kỹ thuật phanh thủy lực cho máy phát WZD

Model:
Đường kính: ф80mm: ф100mm: ф120mm;
Áp suất: 4.0MPa;

 Phanh thủy lực cho máy phát WZD

Phanh thủy lực cho máy phát WZD

Model Đường kính L1 x L4 L2 x L3 Đường kính
trục
Ren kết nối
WZD-80 90 220 x 110 180×60 110 G1/2”
WZD-100 105 240 x 150 200×100 130 G1/2”
WZD-120 125 260 x 170 240×120 145 G1/2”
 Phanh thủy lực cho máy phát WZD

Phanh thủy lực cho máy phát WZD

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát