bo chuyen doi tin hieu iso

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO DA

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-da

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO DA sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-DA Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi tín hiệu  ISO DA sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Tín hiệu vào :RS232/RS485. […]

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO 4021

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-4021a4-485lg

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO 4021 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-4021 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO 4021 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Tín hiệu vào : […]

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-200rms8-p1-o4

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-200RMS8-P1-O4 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ rộng tín hiệu vào : 0-1KHz. […]

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-200rms8-p1-o4

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-200RMS8-P1-O4 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-200RMS8-P1-O4 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ rộng tín hiệu vào : 0-1KHz. […]

Bộ chuyển đổi ISO SPO series

bo-chuyen-doi-iso-spo

Bộ chuyển đổi ISO SPO sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-SPO Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi ISO SPO sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Tín hiệu vào :200mV-50V/0-5V/0-12V/0-24V. Tín hiệu ra : […]

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-U2-P1-F2

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-u2-p1-f2

Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-U2-P1-F2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-U2-P1-F2 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ chuyển đổi tín hiệu ISO-U2-P1-F2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Tín hiệu vào : 0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA/4-20mA. […]