bo khuech dai tin hieu

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO 4-20mA-F

bo-chuyen-doi-tin-hieu-iso-4-20ma-f

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO 4-20mA-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-4-20mA-F Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO 4-20mA-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Đầu vào: 4-20mA. Tín […]

Bộ khuếch đại tín hiệu 200RMS-P2-O8

bo-khuech-dai-tin-hieu-200rms-p2-o8

Bộ khuếch đại tín hiệu 200RMS-P2-O8 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: 200RMS-P2-O8 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu 200RMS-P2-O8 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ rộng tín hiệu đầu vào […]

Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F

din-1x1-iso-u-a-pf

Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: DIN-1x1ISO-U-A-P-F Bảo hành: 12 tháng Giá: Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu DIN 1x1ISO-U(A)-P-F sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác : 0.1/0.2/0.5. […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-a4-p2-o2

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-U1-P1-O Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-U1-P1-O2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác: 0,1, 0,2, 0,5 […]

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-A4-P2-O5

bo-khuech-dai-tin-hieu-iso-a4-p2-o2

Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-A4-P2-O5 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ISO-A4-P2-O5 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ khuếch đại tín hiệu ISO-A4-P2-O5 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật: Độ chính xác: 0,1, 0,2, 0,5 […]