bo truyen tin hieu quang bus zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-V

bo-truyen-tin-hieu-quang-zp-v

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-V sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-V Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-V sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Thông số […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-2

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-RS422-2 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS422, […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-1

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-RS422-1 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS422-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS422. […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-2

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-RS232-2 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS232. […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-1

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Mã sản phẩm: ZD-RS232-1 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS232-1 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS232. […]

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2

bo-chuyen-tin-hieu-zd

Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp… Bộ truyền tín hiệu quang BUS ZD-RS485-2 sử dụng trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, mạng công nghiệp…Hỗ trợ RS485, kết nối sao. Thông số kĩ thuật : Số lượng chân : […]