cuon hut dien tu zhi

Cuộn hút điện từ Zhi-5030

cuon-hut-dien-tu-zhi-5030

Cuộn hút điện từ Zhi-5030 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-5030 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ Zhi-5030 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: 34 * 21 […]

Cuộn hút điện từ Zhi-2017

cuon-hut-dien-tu-zhi-2017

Cuộn hút điện từ Zhi-2017 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-2017 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ  Zhi-2017 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ20 * 17 […]

Cuộn hút điện từ Zhi-2016

cuon-hut-dien-tu-zhi-2016

Cuộn hút điện từ Zhi-2016 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-2016 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ Zhi-2016 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ20 * 16 […]

Cuộn hút điện từ Zhi-1610

cuon-hut-dien-tu-zhi-1610

Cuộn hút điện từ Zhi-1610 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-1610 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ Zhi-1610 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ16 * 10 […]

Cuộn hút điện từ Zhi-1520

cuon-hut-dien-tu-zhi-1520

Cuộn hút điện từ Zhi-1520 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-1520 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ Zhi-1520 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ30 * 20 […]

Cuộn hút điện từ Zhi-0315

cuon-hut-dien-tu-zhi-0315

Cuộn hút điện từ Zhi-0315 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: Zhi-0315 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ Zhi-0315 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: 14 * 11 […]