cuon hut dien tu zht

Cuộn hút điện từ ZHT-3864

cuon-hut-dien-tu-zht-3864

Cuộn hút điện từ ZHT-3864 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-3864 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-3864 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ38 * L64 […]

Cuộn hút điện từ ZHT-3918

cuon-hut-dien-tu-zht-3918

Cuộn hút điện từ ZHT-3918 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-3918 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-3918 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ39 * L18 […]

Cuộn hút điện từ ZHT-2551

cuon-hut-dien-tu-zht-2551

Cuộn hút điện từ ZHT-2551 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-2551 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-2551 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: o25 * L50 […]

Cuộn hút điện từ ZHT-2532

cuon-hut-dien-tu-zht-2532

Cuộn hút điện từ ZHT-2532 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-2532 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-2532 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: o25 * L32 […]

Cuộn hút điện từ ZHT-2040

cuon-hut-dien-tu-zht-2040

Cuộn hút điện từ ZHT-2040 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-2040 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-2040 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ20 * L40 […]

Cuộn hút điện từ ZHT-1937

cuon-hut-dien-tu-zht-1937

Cuộn hút điện từ ZHT-1937 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: ZHT-1937 Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút điện từ ZHT-1937 sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Thông số kĩ thuật : Kích thước: φ19 * L37 […]