cuon hut keo day

Cuộn hút kéo đẩy SH-ET series

cuon-hut-nam-cham-sh-et

Cuộn hút kéo đẩy SH-ET sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-ET Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút kéo đẩy SH-ET sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa…Cấp cách điện B (nhiệt độ tối đa 130 °). Cuộn […]

Cuộn hút kéo đẩy SH-T1421SL

cuon-hut-keo-day-sh-t1113sl

Cuộn hút kéo đẩy SH-T1421SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-T1421SL Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút kéo đẩy SH-T1421SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Cuộn hút kéo đẩy SH-T1421SL Thông số kĩ thuật Model […]

Cuộn hút kéo đẩy SH-T3021SL

cuon-hut-keo-day-sh-t3015sl

Cuộn hút kéo đẩy SH-T3021SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-T3021SL Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút kéo đẩy SH-T3021SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Cuộn hút kéo đẩy SH-T3021SL Thông số kĩ thuật Model […]

Cuộn hút kéo đẩy SH-T2217SL

cuon-hut-keo-day-sh-t2217sl

Cuộn hút kéo đẩy SH-T2217SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-T2217SL Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút kéo đẩy SH-T2217SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Cuộn hút kéo đẩy SH-T2217SL Thông số kĩ thuật Model […]

Cuộn hút kéo đẩy SH-T8747SL

cuon-hut-keo-day-sh-t5930sl

Cuộn hút kéo đẩy SH-T8747SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-T8747SL Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ Cuộn hút kéo đẩy SH-T8747SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Cuộn hút kéo đẩy SH-T8747SL Thông số kĩ thuật Model […]

Cuộn hút kéo đẩy SH-T7038SL

cuon-hut-keo-day-sh-t5930sl

Thông số kĩ thuật Cuộn hút kéo đẩy SH-T7038SL sử dụng trong loại van, hệ thống điều khiển tự động hóa… Mã sản phẩm: SH-T7038SL Bảo hành: 12 tháng Giá : Liên hệ   Cuộn hút kéo đẩy SH-T7038SL Thông số kĩ thuật Model Trở kháng ±10% 20℃ DC V SH-T7038SL 1.88 8 11 16 […]