telecrane

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4D

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4D

  Bộ điều khiển từ xa F21-4D gồm 4 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 2 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-4D sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4SB

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4SB

Bộ điều khiển từ xa F21-4SB gồm 4 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-4SB sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên không, […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4S

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-4S

    Bộ điều khiển từ xa F21-4S gồm 4 phím, trong đó có hai nút điều khiển tốc độ, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-4S sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2D

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2S

  Bộ điều khiển từ xa F21-2D gồm 3 phím, trong đó có hai nút điều khiển tốc độ, một “START” có 2 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-2D sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2S

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-2S

  Bộ điều khiển từ xa F21-2S gồm 3 phím, trong đó có hai nút duy nhất tốc độ, tổng dừng lại, một “START”. Bộ điều khiển từ xa F21-2S sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F23-A+

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F23-A+

  Bộ điều khiển từ xa F23-A+ gồm 4 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ, 1 nút “Start” , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F23-A+ sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … Thông số kỹ thuật: […]