telecrane

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1B

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1B

  Bộ điều khiển từ xa F21-E1B gồm 6 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-E1B sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F21-E1

  Bộ điều khiển từ xa F21-E1 gồm 6 phím điều khiển, 1 nút dừng khẩn cấp một “START” có 1 cấp tốc độ. Bộ điều khiển từ xa F21-E1 sử dụng trong các hệ thống Pa lăng đơn, các loại móc kéo, động cơ phanh chậm, các loại xe trở rác, thang máy trên […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-60

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-60

  Bộ điều khiển từ xa F24-60 gồm 6 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ, 1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp, 2 tay điều khiển. Bộ điều khiển từ xa F24-60 sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-8S

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-8S

  Bộ điều khiển từ xa F24-8S gồm 8 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ, 1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F24-8S sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-8D

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-8D

  Bộ điều khiển từ xa F24-8D gồm 8 nút điều khiển, 2 cấp tốc độ, 1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F24-8D sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … […]

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-10S

Bộ điều khiển từ xa Telecrane F24-10S

  Bộ điều khiển từ xa F24-10S gồm 10 nút điều khiển, 1 cấp tốc độ, 1 nút “Start” , khóa an toàn , nút dừng khẩn cấp. Bộ điều khiển từ xa F24-10S sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển cầu trục, Palang 1 móc hoặc 2 móc, cần cẩu, … […]