Xi lanh đo mức nước nồi hơi UDZ-01S

Thông số kỹ thuật xi lanh đo mức nước nồi hơi UDZ-01S

Model: UDZ-01S/02S/03
Xi lanh đo mức chất lỏng UDZ ứng dụng rộng rãi đo mức chất lỏng trong nồi hơi, thiết bị bay hơi, bộ khử khí, tháp nước, nhà máy thủy điện.
Chiều dài: 200 ~ 1700 mm
Nhiệt độ max: 350 độ C.
Áp suất: 15.68 MPa.

Xi lanh đo mức nước nồi hơi UDZ-01S

Xi lanh đo mức nước nồi hơi UDZ-01S

Tên sản phẩm Model Áp suất Cầu kết nối Chiều dài
Trống nồi hơi UDZ-02S-19Q P=4.8MPa 19 ±300mm
Xi lanh đo mức UDZ-02S-17Q t=350℃
P=4.4MPa
t=250℃
17 ±250mm
UDZ-01S-19Q 19 ±300mm
UDZ-01S-17Q 17 ±250mm
UDZ-01S-15Q 15 ±200mm
UDZ-01S-13Q 13 ±150mm
UDZ-01S-11Q 11 ±100mm
Xi lanh đo áp suất UDZ-01S-17G P=15.68MPa 17 0~1700mm
t=350℃
Xi lanh đo khử khí UDZ-01S-17Y P=4.41MPa 17 0~1700mm

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát